Beton samozagęszczalny SCC

Właściwości

  • doskonała urabialność mieszanki betonowej
  • samozagęszczalność
  • gładka powierzchnia elementów
Sprawdź dostępność lokalizacji

> C30/37

Beton samozagęszczalny (beton SCC z ang. self-compacting concrete) jest to beton o specjalnych właściwościach mieszanki

betonowej. Beton SCC posiada zdolność do rozpływu pod własnym ciężarem, szczelnie wypełniając formy i osiągając pełne

zagęszczenie nawet w elementach o bardzo gęstym zbrojeniu, z równoczesnym zachowaniem jednorodności składu.

Najczęściej stosowany w przypadku :

  • prefabrykacja (np elementy sprężone, elementy o dużym stopniu zazbrojenia)
  • architektura (beton architektoniczny)
  • mosty (naprawy elementów betonych)
  • eliminacja wibrowania elementów
  • większa szybkość wykonywania konstrukcji
  • możliwość wykonywania elementów o skomplikowanych kształtach i gęstym zbrojeniu
  • wysoka jakość wykonywanych elementów

Dostawa realizowana betonomieszarką.

Do pobrania

Sekretariat

Adriana Blicharska

Sekretariat

th-beton SP. z.o.o.
Ul. Kobierzycka 20
52-315 Wroclaw
E adriana.blicharska@thomas-next.pl

Pozostałe osoby kontaktowe