Strada® 15F

Właściwości

  • STRADA® 15F ma postać drobnego pyłu o właściwościach hydraulicznych i/lub pucolanowych.
  • STRADA® 15F składa się zasadniczo z reaktywnego tlenku wapnia, dwutlenku krzemu, tlenku glinu, , tlenku żelaza oraz niewielkich ilości innych związków.
  • STRADA® 15F dzięki właściwościom hydraulicznym w obecności wody ma właściwości wiążące
  • drobne cząsteczki STRADA® 15F są bardzo porowate przez co z łatwością chłoną wodę.

Zakłady

Warszawa, Jaworzno

STRADA® 15F to popiół lotny wapienny zgodny z wymaganiami normy PN-EN 14227-4, wykorzystywany jako składnik drogowych mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym.
STRADA® 15F to drobnoziarnisty minerał antropogeniczny powstały ze spalania węgla kamiennego we fluidalnych kotłach energetycznych.

STRADA® 15F jest produktem stosowanym w geotechnice do ulepszania mieszanek drogowych i gruntów, ich osuszania i poprawy nośności. STRADA® 15F może być stosowane w budownictwie drogowym, kolejowym, przy budowie nawierzchni lotniskowych oraz w pracach geotechnicznych przy budowie innych elementów infrastruktury.

STRADA® 15F to tani znormalizowany produkt o kontrolowanym składzie i stabilnych właściwościach umożliwiający osuszanie mocno zawilgoconych gruntów oraz ich doziarnienie. W efekcie dodatek STRADA® 15F powoduje zwiększenie zdolności do zagęszczania, a tym samym wzrost nośności gruntu.
STRADA® 15 F dobrze sprawdza się przy stabilizacji gruntów spoistych i mieszanych.

STRADA® 15F dostarczane jest luzem cementosamochodami – około 25 ton

Do pobrania

Osoba kontaktowa ds. technicznych

Dariusz Januszewski

Doradztwo techniczne

thomas cementy Sp. z o.o.
ul. Zawodzie 20a
02-981 Warszawa
T +48 (509) 294 117
E Dariusz.januszewski@thomas-next.pl

Osoba kontaktowa ds. sprzedaży

Tomasz Żak

Sprzedaż

thomas cementy Sp. z o.o.
ul. Zawodzie 20A
02-981 Warszawa
T +48 (507) 323 000
E tomasz.zak@thomas-next.pl

Pozostałe osoby kontaktowe