Cement CEM II/B-V 42,5 N

Właściwości

  • Wysoka wytrzymałość wczesna
  • Wysoka wytrzymałość normowa (po 28 dniach)
  • Obniżone ciepło hydratacji
  • Dobra plastyczność i urabialność mieszanki betonowej
  • Obniżony skurcz betonu

Zakłady

Warszawa

CEM II/B-V 42,5 N jest to cement portlandzki popiołowy klasy 42,5 MPa zgodny z wymaganiami normy PN-EN 197-1. Cement produkowany jest na bazie klinkieru portlandzkiego, popiołów lotnych krzemionkowych typu V oraz regulatora wiązania.

Cement portlandzki popiołowy CEM II BV 42,5R jest stosowany do przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych.

Mniejsze ciepło hydratacji w porównaniu do cementów CEM I takiej samej klasy, przy zachowaniu stosunkowo wysokiej wytrzymałości wczesnej i normowej,
Obniżenie ciepła hydratacji minimalizuje możliwość wystąpienia spękań termicznych.
Stosunkowo krótkie czasy wiązania umożliwiają wcześniejsze wykonanie prac związanych z rozszalowaniem.

CEM II/B-V 42,5 N dostarczany jest luzem cementosamochodami – około 28 ton

Do pobrania

Osoba kontaktowa ds. technicznych

Dariusz Januszewski

Doradztwo techniczne

thomas cementy Sp. z o.o.
ul. Zawodzie 20a
02-981 Warszawa
T +48 (509) 294 117
E Dariusz.januszewski@thomas-next.pl

Osoba kontaktowa ds. sprzedaży

Tomasz Żak

Sprzedaż

thomas cementy Sp. z o.o.
ul. Zawodzie 20A
02-981 Warszawa
T +48 (507) 323 000
E tomasz.zak@thomas-next.pl

Pozostałe osoby kontaktowe