Cement CEM IV/B (V) 32,5 N

Właściwości

  • Normalna wytrzymałość wczesna
  • Podwyższona wytrzymałość w dłuższych okresach czasu
  • Niskie ciepło hydratacji
  • Bardzo dobra urabialność mieszanki betonowej
  • Niski skurcz betonu

Zakłady

Warszawa

CEM IV/B-V 32,5 N jest to cement pucolanowy klasy 32,5 MPa zgodny z wymaganiami normy PN-EN 197-1. Cement pucolanowy produkowany jest na bazie klinkieru portlandzkiego, popiołów lotnych krzemionkowych typu V oraz regulatora wiązania.

Cement pucolanowy popiołowy CEM IV/B-(V) 32,5 N jest stosowany do przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych. W budownictwie drogowym do stabilizacji, osuszania i poprawy nośności gruntów.
Cement pucolanowy szczególnie zalecany jest do produkcji betonu w warunkach wysokich temperatur występujących w okresie letnim.
Doskonale sprawdza się w budownictwie drogowym do stabilizacji gruntów.

Bardzo niskie ciepło wydzielane w trakcie hydratacji zapobiega powstawaniu termicznych spękań betonu.
Niskie ciepło hydratacji umożliwia przygotowanie mieszanki betonowej przeznaczonej do wykonywania dużych, masywnych elementów betonowych.

CEM IV/B (V) 32.5 N dostarczany jest luzem cementosamochodami – około 28 ton

Do pobrania

Osoba kontaktowa ds. technicznych

Dariusz Januszewski

Doradztwo techniczne

thomas cementy Sp. z o.o.
ul. Zawodzie 20a
02-981 Warszawa
T +48 (509) 294 117
E Dariusz.januszewski@thomas-next.pl

Osoba kontaktowa ds. sprzedaży

Tomasz Żak

Sprzedaż

thomas cementy Sp. z o.o.
ul. Zawodzie 20A
02-981 Warszawa
T +48 (507) 323 000
E tomasz.zak@thomas-next.pl

Pozostałe osoby kontaktowe