Beton Wysokowartościowy BWW

Właściwości

 • wysoką wytrzymałością na ściskanie > 60 MPa
 • dobrą urabialnością mieszanki betonowej
 • wysoką szczelnością (niską przepuszczalnością mediów ciekłych i gazowych)
 • wysoką odpornością na działanie agresywnych czynników środowiskowych,
 • odpornością na agresję chemiczną,
 • mrozoodpornością,
 • wodoszczelnością,
 • niska nasiąkliwością,
 • odpornością na ścieranie
Sprawdź dostępność lokalizacji

> C50/60

Beton wysokowartościowy (wysokiej wytrzymałości) jest pochodną betonu zwykłego, uzyskaną na drodze modyfikacji składu pod

względem jakościowym i  ilościowym, ukierunkowaną na redukowanie słabych stron betonu zwykłego. Beton wysokowartościowy

wykonywany jest z  cementu wysokiej jakości, przy zachowaniu niskiego współczynnika wodno-cementowego (wodno-spoiwowego)

oraz z zastosowaniem wysoce efektywnych domieszek chemicznych, głównie kształtujących właściwości reologiczne (plastyfikatorów

i superpalstyfikatorów), dodatków mineralnych, szczególnie pyłu krzemionkowego, jak również mikrowypełniaczy i włókien. Najczęściej stosowany jest przy realizacji:

 • mosty
 • konstrukcje morskie
 • wysokie budynki
 • tunele
 • nawierzchnie drogowe
 • prefabrykacja
 • odwodnienia
 • wyższa wczesna wytrzymałość
 • lepsza urabialność
 • większa trwałość
 • mniejsze odkształcenia
 • wysoka wytrzymałość końcowa

Dostawa realizowana betonomieszarką.

Do pobrania

Sekretariat

Adriana Blicharska

Sekretariat

th-beton SP. z.o.o.
Ul. Kobierzycka 20
52-315 Wroclaw
E adriana.blicharska@thomas-next.pl

Pozostałe osoby kontaktowe