Cement th gold CEM II/B-V 32,5 R

Właściwości

  • Podwyższona wytrzymałość wczesna
  • Wysoka wytrzymałość w dłuższych okresach czasu
  • Obniżone ciepło hydratacji
  • Dobra urabialność mieszanki betonowej
  • Niski skurcz betonu

Zakłady

Warszawa

CEM II BV 32,5R jest to cement portlandzki popiołowy klasy 32,5 MPa zgodny z wymaganiami normy PN-EN 197-1. Cement produkowany jest na bazie klinkieru portlandzkiego, popiołów lotnych krzemionkowych typu V oraz regulatora wiązania.

Cement portlandzki popiołowy CEM II BV 32,5R jest stosowany do przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych. W budownictwie drogowym do stabilizacji, osuszania i poprawy nośności gruntów.
Chętnie wykorzystywany w pracach budowlanych do produkcji betonu przy wykorzystaniu małych mieszalników, betoniarek czy mixokretów.

Cement pakowany w worki o masie 25 kg,
Cement o obniżonym cieple hydratacji i wydłużonych czasach wiązania,
Cement dający dobre właściwości wytrzymałościowe wczesne oraz przy długich okresach dojrzewania.
Stosunkowo łatwe przygotowanie mieszanki betonowej przez profesjonalistów oraz przez mniej doświadczonych budowniczych.

cement workowany th gold CEM II/B-V 32,5 R dostarczany jest w workach 25 kg na paletach po 56 worków – 1,4 tony

Do pobrania

Osoba kontaktowa ds. technicznych

Dariusz Januszewski

Doradztwo techniczne

thomas cementy Sp. z o.o.
ul. Zawodzie 20a
02-981 Warszawa
T +48 (509) 294 117
E Dariusz.januszewski@thomas-next.pl

Osoba kontaktowa ds. sprzedaży

Tomasz Żak

Sprzedaż

thomas cementy Sp. z o.o.
ul. Zawodzie 20A
02-981 Warszawa
T +48 (507) 323 000
E tomasz.zak@thomas-next.pl

Pozostałe osoby kontaktowe