Strada® 12,5 HRB E2

Właściwości

  • Drogowe spoiwo o właściwościach hydraulicznych
  • Klasa wytrzymałości 12,5MPa
  • Duża wodożądność nadaje spoiwu właściwości osuszające
  • Modyfikuje strukturę gruntów, ułatwia ich zagęszczanie i powoduje wzrost nośności gruntu

Zakłady

Warszawa, Jaworzno, Ostrołęka

Strada® 12,5 HRB E2 jest to szybkowiążące hydrauliczne spoiwo drogowe klasy 12,5 MPa zgodne z wymaganiami normy PN-EN 13282-1. Spoiwo produkowane jest na bazie klinkieru oraz wyselekcjonowanych dodatków mineralnych o właściwościach hydraulicznych i pucolanowych.

Spoiwo STRADA® 12,5 HRB E2 stosowane jest geotechnice do ulepszania mieszanek drogowych oraz gruntów, ich osuszania i poprawy nośności. Spoiwo STRADA® może być stosowane w budownictwie drogowym, kolejowym, przy budowie nawierzchni lotniskowych oraz w pracach geotechnicznych przy budowie innych elementów infrastruktury.

Stosowanie spoiwa STRADA® 12,5 umożliwia stabilizację gruntów mocno zawilgoconych, zwiększenie zdolności do zagęszczania gruntów średnio i trudno zagęszczalnych, zwiększenie nośności i wytrzymałości gruntów (0,5 – 2,5 MPa), podniesienie wilgotności optymalnej zagęszczanego gruntu, zwiększenie wodoodporności gruntu, znaczne obniżenie kosztów wykonania stabilizacji.

Spoiwo STRADA® 12,5 HRB E2 dostarczane jest luzem cementosamochodami – około 28 ton

Do pobrania

Osoba kontaktowa ds. technicznych

Dariusz Januszewski

Doradztwo techniczne

thomas cementy Sp. z o.o.
ul. Zawodzie 20a
02-981 Warszawa
T +48 (509) 294 117
E Dariusz.januszewski@thomas-next.pl

Osoba kontaktowa ds. sprzedaży

Tomasz Żak

Sprzedaż

thomas cementy Sp. z o.o.
ul. Zawodzie 20A
02-981 Warszawa
T +48 (507) 323 000
E tomasz.zak@thomas-next.pl

Pozostałe osoby kontaktowe