Strada® 5

Właściwości

  • STRADA® 5 ma postać bardzo drobnych kulistych cząsteczek mających właściwości pucolanowe.
  • STRADA® 5 składa się zasadniczo z reaktywnego dwutlenku krzemu, tlenków glinu, tlenku żelaza oraz niewielkich ilości innych związków
  • STRADA® 5 dzięki właściwościom pucolanowym w obecności wilgoci reaguje chemicznie z wodorotlenkiem wapnia, tworząc związki o właściwościach wiążących.

Zakłady

Warszawa, Jaworzno

STRADA® 5 to popiół lotny krzemionkowy zgodny z wymaganiami normy PN-EN 14227-4, wykorzystywany jako składnik drogowych mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym.
STRADA® 5 jest to drobnoziarnisty minerał antropogeniczny powstały ze spalania węgla kamiennego w konwencjonalnych kotłach energetycznych.

STRADA® 5 jest produktem stosowanym w geotechnice
do ulepszania mieszanek drogowych i gruntów, ich osuszania i poprawy nośności. STRADA® 5 może być
stosowane w budownictwie drogowym, kolejowym, przy budowie nawierzchni lotniskowych oraz w pracach
geotechnicznych przy budowie innych elementów infrastruktury.

STRADA® 5 to tani znormalizowany produkt o kontrolowanym składzie i stabilnych właściwościach umożliwiający osuszanie zawilgoconych gruntów oraz ich doziarnienie.
W efekcie dodatek STRADA® 5 powoduje zwiększenie zdolności do zagęszczania, a tym samym wzrost nośności gruntu.

STRADA® 5 dostarczane jest luzem cementosamochodami – około 25 ton

Do pobrania

Osoba kontaktowa ds. technicznych

Dariusz Januszewski

Doradztwo techniczne

thomas cementy Sp. z o.o.
ul. Zawodzie 20a
02-981 Warszawa
T +48 (509) 294 117
E Dariusz.januszewski@thomas-next.pl

Osoba kontaktowa ds. sprzedaży

Tomasz Żak

Sprzedaż

thomas cementy Sp. z o.o.
ul. Zawodzie 20A
02-981 Warszawa
T +48 (507) 323 000
E tomasz.zak@thomas-next.pl

Pozostałe osoby kontaktowe