Cement CEM II/B-V 32,5 R

Właściwości

  • Podwyższona wytrzymałość wczesna
  • Wysoka wytrzymałość w dłuższych okresach czasu
  • Obniżone ciepło hydratacji
  • Dobra urabialność mieszanki betonowej
  • Niski skurcz betonu

Zakłady

Warszawa, Jaworzno, Ostrołęka

CEM II/B-V 32,5 R jest to cement portlandzki popiołowy klasy 32,5 MPa zgodny z wymaganiami normy PN-EN 197-1. Produkowany jest na bazie klinkieru portlandzkiego, popiołów lotnych krzemionkowych typu V oraz regulatora wiązania.

Cement portlandzki popiołowy CEM II/B-V 32,5 R jest stosowany do przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych. W budownictwie drogowym do stabilizacji, osuszania i poprawy nośności gruntów.

  • Umiarkowane ciepło wydzielane podczas hydratacji.
  • Wydłużone czasy wiązania decydują o wydłużeniu czasu przydatności mieszanki betonowej.
  • Obniżenie wydzielanego ciepła w procesie hydratacji spoiwa przeciwdziała powstawaniu spękań termicznych.
  • Właściwości pucolanowe popiołów krzemionkowych użytych do produkcji cementu mają wpływ na znaczny wzrost końcowej wytrzymałości betonu.
  • Stosowanie cementu popiołowego zapewnia poprawę urabialności i plastyczności mieszanki betonowej oraz wzrost trwałości gotowego betonu.

CEM II/B-V 32,5 R dostarczany jest luzem cementosamochodami – około 28 ton

Do pobrania

Osoba kontaktowa ds. technicznych

Dariusz Januszewski

Doradztwo techniczne

thomas cementy Sp. z o.o.
ul. Zawodzie 20a
02-981 Warszawa
T +48 (509) 294 117
E Dariusz.januszewski@thomas-next.pl

Osoba kontaktowa ds. sprzedaży

Tomasz Żak

Sprzedaż

thomas cementy Sp. z o.o.
ul. Zawodzie 20A
02-981 Warszawa
T +48 (507) 323 000
E tomasz.zak@thomas-next.pl

Pozostałe osoby kontaktowe