Nota prawna

Dane zgodnie z § 5 niemieckiej Ustawy o telemediach (TMG)

thomas newco GmbH
Wiesenweg 12
15926 Luckau

Rejestr handlowy: HRB 16516 CB
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Cottbus

 

 

Kontakt

Telefon: +49 6761 901 100
Telefaks: +49 (0) 6761 901 101
E-Mail: info@thomas-next.de

 

Numer identyfikacji podatkowej

Numer identyfikacji podatkowej zgodnie z § 27a niemieckiej Ustawy o podatku obrotowym:
DE 355 947 389

 

Arbitraż europejski

Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Nasz adres e-mail można znaleźć w zamieszczonej powyżej nocie prawnej.

 

rozstrzyganie-sporow/konsumenckich/powszechna-komisja-arbitrazowa

Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do udziału w postępowaniu arbitrażowym przed organem pojednawczym.

 

Odpowiedzialność za treści

Jako usługodawca zgodnie z § 7 ust. 1 niemieckiej Ustawy o telemediach (TMG) ponosimy odpowiedzialność za własne treści publikowane na tych stronach zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. Zgodnie z §§ 8 do 10 niemieckiej Ustawy o telemediach jako usługodawca nie jesteśmy jednak zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub zapisywanych informacji podmiotów trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na działalność niegodną z prawem.

Pozostaje to bez wpływu na zobowiązania do usunięcia lub zablokowania wykorzystania informacji wynikające z ogólnych przepisów prawa. Odpowiedzialność w tym zakresie powstaje jednak dopiero w momencie powzięcia wiedzy o konkretnym naruszeniu. Jeśli poweźmiemy wiedzę o odnośnym naruszeniu prawa, bezzwłocznie usuniemy takie treści.

 

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych podmiotów trzecich, na których treść nie mamy żadnego wpływu. Dlatego nie możemy przejąć jakiejkolwiek odpowiedzialności za te treści zewnętrzne. Odpowiedzialność za treść stron, do których odsyłają linki, ponosi zawsze dany oferent lub operator strony. Strony, do których odsyłają linki, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie osadzania linków. W momencie osadzania linków nie stwierdzono obecności treści sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa.

Bez konkretnych przesłanek wskazujących na naruszenie prawa ustawiczna kontrola treści stron, do których prowadzą linki, nie ma jednak uzasadnienia. Jeśli poweźmiemy wiedzę o naruszeniach prawa, bezzwłocznie usuniemy takie linki.

 

Prawa autorskie

Treści i dzieła udostępnione przez na tych stronach przez ich operatorów podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, edycja, rozpowszechnianie i każdy rodzaj wykorzystania poza granicami prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody danego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie treści z tej strony jest dozwolone tylko do prywatnego, niekomercyjnego użytku.

O ile twórcą treści udostępnionych na tej stronie nie jest jej operator, przestrzegane są prawa autorskie osób trzecich. W szczególności treści osób trzecich podlegają oznaczeniu jako takie. Jeśli mimo to użytkownik zaobserwuje przypadek naruszenia praw autorskich, prosimy o stosowną informację. Jeśli poweźmiemy wiedzę o naruszeniach prawa, bezzwłocznie usuniemy takie treści.