Vectis-MG®

Właściwości

  • Vectis-MG® to drobnoziarniste spoiwo mające właściwości wiążące.
  • Zawiesiny przygotowane na bazie spoiwa charakteryzują się wysoką stabilnością.
  • Spoiwo Vectis-MG® jest łatwe w stosowaniu, łatwo miesza się z wodą, ma dobrą rozlewność i pompowalność.
  • Stwardniała zawiesina jest materiałem o bardzo małym współczynniku filtracji.

Zakłady

Warszawa, Jaworzno

VECTIS-MG® jest to specjalistyczne spoiwo produkowane na bazie wysokiej jakości bentonitu, klinkieru oraz wyselekcjonowanych dodatków mineralnych o właściwościach hydraulicznych i pucolanowych. Spoiwo jest zgodne z wymaganiami Krajowej Oceny Technicznej ITP-KOT-2021/0023 wydanie 2

VECTIS-MG® jest spoiwem przeznaczonym do sporządzania zawiesin twardniejących wykorzystywanych w
budownictwie melioracyjnym do budowy przegród przeciwfiltracyjnych realizowanych metodą krokową.
Głębienie wykopów wąskoprzestrzennych odbywa się w osłonie zawiesiny przy użyciu koparek chwytakowych.
Zawiesina po stwardnieniu tworzy szczelną barierę skutecznie ograniczającą przepływ wód gruntowych.

VECTIS-MG® to gotowe spoiwo, które łatwo miesza się z wodą tworząc jednorodną stabilną zawiesinę o dobrych właściwościach reologicznych. Po stwardnieniu tworzy jednorodny materiał o podwyższonej wytrzymałości stanowiący doskonałą barierę dla wód gruntowych. Zawiesiny przygotowywane na bazie spoiwa VECTIS-MG® dzięki swoim właściwościom skutecznie stabilizują ściany wykopu podczas kopania.
Stosunkowo niskie gęstości zawiesin sporządzonych przy użyciu spoiwa VECTIS-MG® umożliwiają kopanie ścian na dużych głębokościach.

Vectis-MG® dostarczane jest luzem cementosamochodami – około 25 ton

Do pobrania

Osoba kontaktowa ds. technicznych

Dariusz Januszewski

Doradztwo techniczne

thomas cementy Sp. z o.o.
ul. Zawodzie 20a
02-981 Warszawa
T +48 (509) 294 117
E Dariusz.januszewski@thomas-next.pl

Osoba kontaktowa ds. sprzedaży

Tomasz Żak

Sprzedaż

thomas cementy Sp. z o.o.
ul. Zawodzie 20A
02-981 Warszawa
T +48 (507) 323 000
E tomasz.zak@thomas-next.pl

Pozostałe osoby kontaktowe