Vectis-S®

Właściwości

  • Vectis-S® to drobnoziarniste spoiwo mające właściwości wiążące.
  • Zawiesiny przygotowane na bazie spoiwa charakteryzują się wysoką stabilnością.
  • Spoiwo Vectis-S® jest łatwe w stosowaniu, łatwo miesza się z wodą, ma dobrą rozlewność i pompowalność.
  • Vectis-MG® to drobnoziarniste spoiwo mające właściwości wiążące.
  • Stwardniała zawiesina jest materiałem o bardzo małym współczynniku filtracji.

Zakłady

Warszawa, Jaworzno

VECTIS-S® jest to specjalistyczne spoiwo produkowane na bazie wysokiej jakości bentonitu, klinkieru oraz wyselekcjonowanych dodatków mineralnych o właściwościach hydraulicznych i pucolanowych. Spoiwo jest zgodne z wymaganiami Krajowej Oceny Technicznej ITP-KOT-2021/0023 wydanie 2

VECTIS-S® jest spoiwem przeznaczonym do sporządzania zawiesin twardniejących wykorzystywanych w budownictwie melioracyjnym do budowy przegród przeciwfiltracyjnych przy użyciu urządzeń umożliwiających mieszanie zawiesiny wodnej z gruntem rodzimym. Mieszanie zawiesiny z gruntem prowadzone jest przy użyciu różnego rodzaju urządzeń skrawająco mieszających. Mogą to być specjalnie przystosowanych do tego wiertnice (metoda DSM), trenchery (metoda CDMM) lub bębny skrawająco mieszające (metoda CSM).

VECTIS-S® to gotowe spoiwo, które łatwo miesza się z wodą tworząc jednorodną stabilną zawiesinę o dobrych właściwościach reologicznych. Po wymieszaniu z gruntem rodzimym tworzy jednorodny materiał o podwyższonej wytrzymałości stanowiący doskonałą barierę dla wód gruntowych.

Vectis-S® dostarczane jest luzem cementosamochodami – około 25 ton

Do pobrania

Osoba kontaktowa ds. technicznych

Dariusz Januszewski

Doradztwo techniczne

thomas cementy Sp. z o.o.
ul. Zawodzie 20a
02-981 Warszawa
T +48 (509) 294 117
E Dariusz.januszewski@thomas-next.pl

Osoba kontaktowa ds. sprzedaży

Tomasz Żak

Sprzedaż

thomas cementy Sp. z o.o.
ul. Zawodzie 20A
02-981 Warszawa
T +48 (507) 323 000
E tomasz.zak@thomas-next.pl

Pozostałe osoby kontaktowe