rheoinject® 12,5

Właściwości

 • rheoinject® 12,5 to drobnoziarnisty jednorodny materiał, który łatwo miesza się z wodą.
 • Odpowiednio dobrany skład spoiwa ułatwia przygotowywanie stabilnych zawiesin o dobrych właściwościach reologicznych.
 • rheoinject® 12,5 ma właściwości hydrauliczne, co wykorzystywane jest do przygotowywania zawiesin twardniejących o podwyższonej wytrzymałości.
 • Stosownie zawiesin na bazie rheoinject® 12,5 do modyfikacji gruntów powoduje duży wzrost ich wytrzymałości oraz nośności.
 • Zastosowanie w składzie spoiwa dodatku materiałów ilastych poprawia stabilność zawiesin oraz podnosi szczelność stwardniałej zawiesiny jak również szczelność modyfikowanych gruntów.

Zakłady

Warszawa, Jaworzno, Ostrołęka

rheoinject® 12,5 jest to gotowe specjalistyczne spoiwo budowlane przeznaczone do wytwarzania zawiesin twardniejących wykorzystywanych w pracach geotechnicznych, gdzie spoiwo w postaci zawiesiny wodnej jest wprowadzane pod ciśnieniem do gruntu.
Spoiwo rheoinject® 12,5 produkowane jest na bazie klinkieru portlandzkiego oraz dodatków mineralnych takich samych jakie są stosowane do produkcji cementów czy spoiw drogowych. To co odróżnia spoiwa rheoinject od typowych spoiw hydraulicznych jest dodatek materiału ilastego.
Właściwości hydrauliczne spoiwa przynoszą wzrost wytrzymałości gruntu, a obecność minerałów ilastych powoduje wyraźny wzrost stabilności zawiesin oraz wzrost szczelności stwardniałego materiału.
Spoiwo rheoinject® 12,5 jest wyrobem z grupy spoiw rheoinject, cechującym się zawartością klinkieru portlandzkiego na poziomie 20 – 40%, stosowanym tam, gdzie nie ma zbyt dużych wymagań co do wytrzymałości stwardniałego cementogruntu.

rheoinject® 12,5 to hydrauliczne spoiwo budowlane wykorzystywane w pracach geotechnicznych do przygotowywania zawiesin o właściwościach twardniejących.

Zawiesiny wykorzystywane są do:

 • strumieniowej iniekcji wysokociśnieniowej przy modyfikacji gruntów rodzimych,
 • iniekcji niskociśnieniowej przy wypełnianiu różnego rodzaju pustek w skałach oraz gruncie,
 • wykonywania lokalnych modyfikacji gruntów z wykorzystaniem różnego rodzaju metod mechanicznego mieszania zawiesiny z gruntem.

rheoinject® 12,5 stosowany jest tam, gdzie występują dobre warunki gruntowe a właściwości hydrauliczne spoiwa są wystarczające do uzyskania zakładanych parametrów wytrzymałościowych.

 • Materiał o wysokim stopniu rozdrobnienia
 • Produkt, który bardzo łatwo miesza się z wodą i tworzy stabilne zawiesiny o wysokiej zdolności penetracji
 • Pod względem wytrzymałościowym spoiwo jest porównywalne do spoiw hydraulicznych klasy 12,5 MPa

Spoiwo rheoinject® 12,5 dostarczane jest luzem cementosamochodami

Do pobrania

Osoba kontaktowa ds. technicznych

Dariusz Januszewski

Doradztwo techniczne

thomas cementy Sp. z o.o.
ul. Zawodzie 20a
02-981 Warszawa
T +48 (509) 294 117
E Dariusz.januszewski@thomas-next.pl

Osoba kontaktowa ds. sprzedaży

Tomasz Żak

Sprzedaż

thomas cementy Sp. z o.o.
ul. Zawodzie 20A
02-981 Warszawa
T +48 (507) 323 000
E tomasz.zak@thomas-next.pl

Pozostałe osoby kontaktowe