FAQ

Masz pytanie? Tutaj można znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Jeśli nie uda się znaleźć odpowiedzi na swoje zapytanie, można skontaktować się z nami osobiście. Nasi pracownicy chętnie udzielą pomocy.

Ogłoszenia o pracę zamieszczane na naszej stronie są zawsze aktualne. Zazwyczaj składanie wniosków nie jest ograniczone żadnym terminem. Stanowiska, które udało nam się już obsadzić, są natychmiast usuwane z ofert pracy.

Jeśli wśród aktualnych ofert pracy nie uda się znaleźć odpowiedniego stanowiska, można wysłać do nas aplikację z własnej inicjatywy. W tym celu należy skorzystać z tego formularza aplikacyjnego.

Aplikując, należy upewnić się, że przebieg dotychczasowej pracy zawodowej wskazuje na spełnienie większości wymagań wskazanych w ogłoszeniu. Jeśli wymagania są poprzedzone słowami takimi jak „optymalnie” lub „idealnie”, nie stanowią one warunku obowiązkowego.

Po zakończeniu procesu aplikacji związane z nim dokumenty są przechowywane w naszym systemie przez 6 miesięcy. Następnie są one usuwane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych. Jeżeli osoba ubiegająca się o pracę udzieli nam pisemnej zgody, będziemy przechowywać jego/jej dokumenty aplikacyjne przez okres 24 miesięcy do celów związanych z proponowaniem zatrudnienia na innych stanowiskach („pula kandydatur”).

Po każdym pomyślnie zakończonym przesłaniu aplikacji nadawca na podany adres otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Jeżeli potwierdzenie nie zostanie dostarczone, oznacza to, że wniosek nie został pomyślnie złożony.

Wcześniej należy upewnić się, że profil osoby aplikującej rzeczywiście spełnia wymagania wskazane w kilku ogłoszeniach o pracę. W takim przypadku o zatrudnienie można ubiegać się, składając jedną aplikację. W liście motywacyjnym prosimy wskazać, które stanowiska znajdują się w obszarze zainteresowań osoby aplikującej.

W razie pytań dotyczących konkretnego stanowiska dane osoby kontaktowej można znaleźć bezpośrednio w ogłoszeniu o pracę. Wystarczy się z nią skontaktować telefonicznie.

Oczywiście. Jeśli w późniejszym terminie pojawi się inne interesujące Cię ogłoszenie o pracę, czekamy na aplikację.

W miarę możliwości wniosek należy przesłać pocztą elektroniczną (lik PDF) na podany adres e-mail lub za pośrednictwem naszego portalu dla osób aplikujących. Należy zwrócić uwagę na maksymalną wielkość pliku wynoszącą 10 MB.

Chcielibyśmy otrzymać komplet dokumentów zawierających wymagane informacje. Na komplet taki składa się list motywacyjny oraz CV, w idealnej sytuacji również świadectwo pracy / referencje od ostatniego pracodawcy i/lub potwierdzenia posiadanych kwalifikacji.

Osoby odbywające praktykę:

Termin złożenia wniosku zależy od tego, jakiego rodzaju praktyki poszukuje osoba ubiegająca się o nią. Zalecamy odpowiednio wczesne składanie wniosków. Zgłoszenia należy dokonać od roku do najpóźniej sześciu miesięcy przed rozpoczęciem praktyki.

Pierwszy cel zostaje osiągnięty wraz z zaproszeniem na rozmowę kwalifikacyjną. Nasza pierwsza rozmowa ma na celu wzajemne poznanie się. Dlatego należy podejść do niej otwarcie i szczerze – zarówno pytając, jak i odpowiadając. Jeśli pojawią się pytania dotyczące firmy jako pracodawcy, należy je po prostu zadać. Pomoże to Tobie i nam zdecydować, czy do siebie pasujemy i czy zaprosić Cię na drugą rozmowę kwalifikacyjną.

Tak, jeśli wyniki w szkole zawodowej i w zakładzie pracy na to pozwolą, czas trwania praktyki może zostać skrócony.

Jeżeli przekonasz nas osiąganymi wynikami, masz duże szanse na zatrudnienie u nas po zakończeniu praktyki.

Jeszcze jakieś pytania? Prosimy o kontakt z Panią Müller za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: nadin.mueller@thomas-gruppe.de