Cement th green CEM IV/B (V) 32,5 N

Właściwości

  • Normalna wytrzymałość wczesna
  • Podwyższona wytrzymałość w dłuższych okresach czasu
  • Niskie ciepło hydratacji
  • Bardzo dobra urabialność mieszanki betonowej
  • Niski skurcz betonu

Zakłady

Warszawa

CEM IV/B-V 32,5 N jest to cement pucolanowy klasy 32,5 MPa zgodny z wymaganiami normy PN-EN 197-1. Cement pucolanowy produkowany jest na bazie klinkieru portlandzkiego, popiołów lotnych krzemionkowych typu V oraz regulatora wiązania.

Cement pucolanowy popiołowy CEM IV/B-(V) 32,5 N jest stosowany do przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych. W budownictwie drogowym do stabilizacji, osuszania i poprawy nośności gruntów.

Cement pakowany w worki o masie 25 kg,
Cement o niskim cieple hydratacji i wydłużonych czasach wiązania,
Cement dający dobre właściwości wytrzymałościowe przy dłuższych okresach dojrzewania.
Stosunkowo łatwe przygotowanie mieszanki betonowej przez profesjonalistów oraz przez mniej doświadczonych budowniczych.
Chętnie stosowany do stabilizacji gruntów pod kostkę brukową wykorzystywany przy budowie chodników, parkingów i ścieżek rowerowych.

Cement workowany th green CEM IV/B (V) 32.5 N dostarczany jest w workach 25 kg na paletach po 56 worków – 1,4 tony

Do pobrania

Osoba kontaktowa ds. technicznych

Dariusz Januszewski

Doradztwo techniczne

thomas cementy Sp. z o.o.
ul. Zawodzie 20a
02-981 Warszawa
T +48 (509) 294 117
E Dariusz.januszewski@thomas-next.pl

Osoba kontaktowa ds. sprzedaży

Tomasz Żak

Sprzedaż

thomas cementy Sp. z o.o.
ul. Zawodzie 20A
02-981 Warszawa
T +48 (507) 323 000
E tomasz.zak@thomas-next.pl

Pozostałe osoby kontaktowe